Övrigt

Kristi himmelsfärd – 8 saker du kanske funderat över

2024-06-03
Kristi himmelsfärd

Kristi himmelsfärd är en viktig dag i den kristna kalendern, men många vet kanske inte riktigt vad den innebär. För en del är det en dag med traditioner och kyrkliga ceremonier, men vad betyder den egentligen?

För dig som har funderat över vad denna dag symboliserar, varför vi firar den, och vilka traditioner som hör till, har du kommit helt rätt! Nedanför i texten kommer vi nämligen att gå igenom åtta saker om Kristi himmelsfärd som kan hjälpa dig att förstå mer om denna speciella dag.

Varför firar vi Kristi himmelsfärd i Sverige?

Vi firar Kristi himmelsfärd i Sverige eftersom det är en viktig kristen högtid. Denna dag firar vi att Jesus, enligt kristen tro, steg upp till himlen 40 dagar efter att han återuppstod från de döda. Berättelsen om detta finns i Bibeln och har firats av kristna sedan väldigt många år tillbaka.

I Sverige är Kristi himmelsfärd en röd dag, vilket betyder att de flesta är lediga från jobbet och skolan. Många går till kyrkan för att delta i speciella gudstjänster, och utöver det är det också en dag då familjer kan göra saker tillsammans och njuta av en ledig dag. Det är en tid för att minnas och fira en viktig händelse i den kristna tron.

När är kristi himmelsfärd?

Kristi himmelsfärd infaller alltid 40 dagar efter påsk och firas varje år på en torsdag. För att veta det exakta datumet för Kristi himmelsfärd ett specifikt år, behöver man först veta när påsk infaller det året.

Datumet skiljer sig varje år, men låt oss ta en titt på vilket datum Kristi himmelsfärd firades 2024, samt vilket datum det kommer att firas 2025.

Detta år, 2024, firades Kristi himmelsfärdsdag torsdagen den 9 maj. Nästa år däremot, så kommer Kristi himmelsfärd firas torsdagen den 29 maj. Som du märker kan datumet skilja sig en del för varje år.

Varför begravdes Jesus i en grotta?

Jesus begravdes i en grotta av en särskild anledning. Enligt judisk lag fick en person som hade blivit korsfäst inte begravas på en vanlig begravningsplats. Detta gjorde att man var tvungen att hitta en alternativ lösning för Jesus begravning.

Josef från Nasaret, som var fosterfar till Jesus, erbjöd sin egen nya familjegrav som begravningsplats. Denna grav var en grotta som hade huggits ut ur ett berg. Genom att använda denna grav, som inte hade använts tidigare, kunde man ge Jesus en värdig begravning trots de lagar som fanns vid den tiden.

När återuppstod Jesus?

Jesus återuppstod på den tredje dagen efter sin död på korset. Han dog på en fredag, som vi kallar långfredag, och återuppstod på söndagen efter, som vi kallar påskdagen.

Denna händelse är en av de absolut viktigaste inom kristendomen, då den firar att Jesus besegrade döden. Påskdagen firas av kristna världen över som en glad och betydelsefull dag.

Varför återuppstod Jesus?

Jesus återuppstod för att visa att han hade besegrat döden och för att bevisa att han verkligen var Guds son.

Genom att återuppstå visade Jesus att döden inte är slutet, utan att det finns liv efter döden för alla som tror på honom.

Vad gjorde Jesus mellan uppståndelsen och himmelsfärden?

Mellan uppståndelsen och himmelsfärden, som varade i 40 dagar, gjorde Jesus många viktiga saker enligt Bibeln. Han visade sig bland annat för sina lärjungar och andra följare vid flera tillfällen för att bekräfta sin uppståndelse.

Jesus fortsatte även att undervisa sina lärjungar om Guds rike och förbereda dem för deras framtida uppgifter. Han tröstade och uppmuntrade sina följare, som hade varit förtvivlade efter hans död. Hans uppståndelse gav dem nytt hopp och styrka att fortsätta hans arbete.

Blev Jesus gud efter återuppståndelsen?

Enligt kristen tro var Jesus alltid Gud, även före sin återuppståndelse. Kristendomen lär att Jesus är Guds son och en del av treenigheten, som består av Fadern, Sonen och den Helige Anden. Detta innebär att Jesus alltid varit gudomlig, både före och efter sin tid på jorden.

För kristna symboliserar uppståndelsen Jesus seger över döden, och hopp om liv efter döden. Jesus uppståndelse visar att han har makten att ge liv och att han verkligen är den han sade sig vara – Guds son.

Sammanfattningsvis blev Jesus inte Gud efter återuppståndelsen, utan han var alltid Gud. Återuppståndelsen bekräftade och visade hans gudomliga krafter.

Hur firar man Kristi himmelsfärdsdag?

Kristi himmelfärdsdag firas på olika sätt beroende på var man bor och vilka traditioner man följer. Många människor går till kyrkan för att delta i speciella gudstjänster som handlar om Kristi himmelsfärd. Under dessa gudstjänster läser man ur Bibeln, sjunger psalmer och lyssnar på predikningar om denna dag.

Det ska dock även sägas att en hel del människor inte firar denna dag på något nämnvärt sätt. Det är helt enkelt väldigt varierat i Sverige hur pass viktig denna dag upplevs och är. Nästan alla är dock glada för att få en extra ledig dag som de kan spendera hur de vill.

Senaste artiklarna